naši klienti za mřížemi

Pracujeme mezi vězni. Už více než pětadvacet let. Rádi bychom vám to přiblížili a nejlépe to půjde na příkladu našich klientů. Těch, kteří s tím souhlasí a o nichž si myslíme, že jim taková prezentace neublíží. Vždycky to bude s jejich souhlasem a vždycky budou vědět, co o nich píšeme.

Nechceme se prsit tím, že se staráme o nejtěžší zločince. Setkali jsme se s nimi při své službě v českých věznicích a už nám zůstali. Víme, že za řadou z nich je spáleniště lidských životů. Víme, co spáchali a že následky jejich činů jsou nenapravitelné. S některými z nich jdeme už vážně dlouho a snažíme se pomoci jim získat na to všechno reálný pohled a pokud to jde, alespoň něco napravit. Nevíme, jestli soud některé z nich propustí. Ale chceme jim v tom pomoci. Jednak připravit konkrétní program na dobu podmínky a za druhé jim být nablízku po případném propuštění. Být věrohodnými partnery nejen pro ně, ale i pro soudy. Aby mohly věřit, že naše erudice a detailní znalost osobnosti i zázemí každého z nich skýtá záruku minimalizace rizik.

S vězeňskou službou bychom se rádi podíleli na vytváření a naplňování jejich programů zacházení v intencích zásad restorativní justice. Tak, aby přijali odpovědnost za své jednání i jeho následky. Ne jenom formou pár slov směrem k soudu, ale vnitřně. Opravdově. K tomu chceme využít odborných metod sociální práce, psychoterapie, ale také své duchovní zázemí, principy křesťanství.