OIKIA je domov

Přesněji tedy dům. Název jsme si vypůjčili z textu Nového zákona. Když to slovo řekneme česky, vybaví se nám nejčastěji obydlí, stavení – zdi, střecha, dveře, okna a kdovíco ještě. Ale v Bibli má širší význam. Daleko širší. Tak třeba rodina. Široká rodina. Kmen. Například když Pavel a Sílas sdělili filipskému žalářníkovi: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě." Anebo domácnost. Její členové ve vzájemných interakcích, radostech i starostech. Anebo také církev. To když Pavel píše efezským křesťanům: "Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině." 

Rádi bychom takovou rodinu či domov, kde najdou nové vztahy, zázemí a bezpečí, nabídli našim klientům. Vězňům a jejich blízkým (ale i vězeňské službě), obětem náboženského zneužívání nebo osamělým rodičům. Že nemají mnoho společného? Možná byste se divili...