Pomoc ohroženým rodinám a osamělým rodičům

V jednom předním a renomovaném křesťanském sboru jsme se zúčastnili schůzky nad možnostmi pomoci. Začalo to otázkou, co by maminky vlastně potřebovaly. Zaznělo tam nejedno zvolání po podpoře. Zvolání, že jsou často na dně fyzicky, ale také psychicky. Bohužel bylo oslyšeno. Jediným výsledkem oné schůzky bylo založení skautského oddílu a mládežnického klubu, což jsou aktivity jistě potřebné a žádoucí. Ovšem na ony maminky se pozapomnělo. 

Proto jsme si do programu vytkli i podporu této skupině a především rodičům, kteří z nějakých důvodů zůstávají osamělí. I jim chceme nabídnout pomoc a podporu. Přesto, že si nemohou dovolit vyhledat psychoterapeuta pro své děti a pro sebe už vůbec ne. Pro ně bychom rádi organizovali svépomocné skupiny a setkávání, kde by se mohli svěřit se svými dennodenními starostmi. V církvi se to často nenosí. A když, dostane se jim odpovědi, že by se měli více modlit a přiblížit Pánu. Asi to je pravda, ovšem plná obvinění a podle našich zkušeností vyvolává pocity viny. A tak bychom rádi podporovali vznik skupin, kde na otázku "jak se máš" bude možní odpovídat pravdivě. Skupiny, kde domov OIKIA nebude jen krásně omítnutý baráček s upravenou zahrádkou a anglickým trávníčkem, ale kde půjde o vztahy mezi domácími lidmi.