Pomoc vězněným a jejich blízkým

Ať si to přiznáme nebo ne, je u nás o vězně postaráno. Neúpí v okovech ani v kládě jako v biblických dobách, každý má svou postel, což není všude ve světě samozřejmé, dostanou třikrát denně najíst a jsou pro ně připravené programy zacházení. Ano, k ideálu ještě dost chybí.


Nechceme suplovat Vězeňskou duchovenskou péči. Každá věznice má svého kaplana i dobrovolnou duchovní službu. Půjdeme cestou odborné sociální práce v rámci služeb akreditovaných u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Naši klienti

Rádi bychom vám svou práci postupně představovali prostřednictvím příběhů těch, jimž se snažíme pomáhat. Vždy to bude s jejich souhlasem a v případě, že takové informace neohrozí naši práci. 

S vězeňskou službou bychom se rádi podíleli na vytváření a naplňování jejich programů zacházení v intencích zásad restorativní justice. Tak, aby přijali odpovědnost za své jednání i jeho následky. Ne jenom formou pár slov směrem k soudu, ale vnitřně. Opravdově. K tomu chceme využít odborných metod sociální práce, psychoterapie, ale také své duchovní zázemí, principy křesťanství.

Spolupráce s věznicemi

Jedním z našich cílů je podpora naplňování účelu výkonu restu přímo ve věznicích, kde organizujeme sociálně-terapeutické a psychoterapeutické aktivity s odsouzenými k dlouhodobým trestům. Cílem je zprostředkovat jim jiný pohled na spáchané skutky, pomoci jim v přijetí viny nebo v kontaktu s vnějším světem. V kontaktu s oběťmi a pozůstalými nám pomáhá Institut pro restorativní justici, kde mají  touto citlivou prací bohaté zkušenosti.

Od září 2023 jsme začali spolupracovat s věznicemi v Bělušicích, Horním Slavkově, Praze - Pankráci, Valdicích a Mírově. Připravujeme práci v Karviné, jsme v kontaktu s odsouzenými v Rýnovicích.

Podmíněné propuštění

I pachatelé nejzávažnějších trestných činů budou nebo by mohli být jednou propuštěni. Včetně odsouzených k doživotním trestům. Zákon o tom mluví dost jasně. V České republice i na Slovensku je tato možnost dosud pouze teoretická, ale je. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se tak v mohlo stát. Aby byl podmíněně propuštěným někdo nablízku a pomohl jim zorientovat se ve světě, ale také aby měl soud důvěryhodného partnera, který by byl schopen podávat mu objektivní zprávy.

Také pro společnost je výhodnější, bude-li mít propuštěný "na podmínku" stanovený individuálně a odborně nastavený program, jehož plnění bude závazné. Vždy totiž bude hrozit riziko možného návratu zpět za mříže. Riziko opětovného selhání je nejvyšší čerstvě po propuštění. To se člověk poprvé setká s realitou a na tuto konfrontaci naráží neustále. Nejednou jej osloví bývalí kumpáni. Naším cílem není jen dostat je z kriminálu, ale být jim nablízku, abychom společně riziko recidivy minimalizovali. 

Máte někoho blízkého ve vězení?

Potřebujete poradit nebo si popovídat?

Napište nám: