Nad výstupním oddělením v Bělušicích

31.10.2023

V Bělušicích jsme se v širokém kruhu setkali nad tématem spolupráce při podmíněném propuštění odsouzených k výjimečným a doživotním trestům odnětí svobody. Ředitel věznice plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA pozval kromě vedení věznice a odborných zaměstnanců oddělení výkonu trestu také ústeckého krajského vedoucího Probační a mediační služby Mgr. Jana Odvárku a mosteckou probační úřednici Mgr. Věru Čermákovou.

Základem společné práce bude případová konference, na níž pojmenujeme možná rizika spojená s konkrétním odsouzeným a společně s ním nastavíme individuální program práce na předvýstupním oddělení, jehož délka by se měla pohybovat mezi šesti a dvanácti měsíci. Jeho součástí bude vedle nácviku sebeobslužných aktivit také sociální terapie nebo individuální a skupinová terapie, práce s počítačem nebo základy používání internetu a další aktivity, nastavené pro každého z klientů individuálně. Jeho přístup bude průběžně vyhodnocován, program podle výsledků korigován a na konci by mělo být společné stanovisko soudu, které shrne osobnost, popíše výsledky dosažené v programu a pojmenuje možná rizika spojená s případným podmíněným propuštěním.

Společně chceme pracovat s motivovanými odsouzenými, kteří projeví o zařazení do předvýstupního programu zájem a budeme vyžadovat jejich aktivní přístup. Věznice prošla v poslední dekádě řadou změn a přebudování doznaly i její vnitřní prostory, které je možné využívat i jako motivačního prvku, což se v Bělušicích děje u všech odsouzených. Od možnosti využití nadstandardně vybavených návštěvních prostor s dětským koutkem, přes možnost aktivit v zahradě uvnitř věznice nebo v okrasné zahradě. "Tu bychom rádi využívali i k extramurálním aktivitám s odsouzenými zařazenými v programu předvýstupního oddělení," poznamenal ředitel věznice Ondřej Kroupa a dodal: "u doživotních vězňů dodržujeme při jakékoli eskortě mimo střežený prostor maximální bezpečnostní opatření, takže pustit je se zaměstnancem za bránu, aby se šli po desetiletích podívat, jak to vypadá ve městě, by byla příliš velká změna. Proto začneme v zahradě, kterou jsme u věznice vybudovali".


"Okrasnou zahradu bychom rádi využívali i k extramurálním aktivitám s odsouzenými zařazenými v programu předvýstupního oddělení," poznamenal ředitel věznice Ondřej Kroupa a dodal: "u doživotních vězňů dodržujeme při jakékoli eskortě mimo střežený prostor maximální bezpečnostní opatření, takže pustit je se zaměstnancem za bránu, aby se šli po desetiletích podívat, jak to vypadá ve městě, by byla příliš velká změna. Proto začneme v zahradě, kterou jsme u věznice vybudovali".
plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA
plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA

"Motivace odsouzeného je pro nás klíčová a stejně tak i jeho reflexe spáchaných skutků. Bez toho si spolupráci na podmíněném propuštění nedokážeme představit", řekl na schůzce předseda OIKA dr. Václav Mitáš.

Probační a mediační služba je připravena oživit práci parolové komise, jejichž práci si před časem otestovala v projektu Křehká šance a nabídnout Probační dům, který může představovat most v přechodu z věznice ke svobodnému životu. Společně pak pro soud připravíme podmínky, které by měl odsouzený ve zkušební době plnit, aby tak byla minimalizována rizika s jeho pobytem na svobodě včetně probačního dohledu. OIKIA v nich bude partnerem s rolí doprovázejícího mentora.

V tuto chvíli odpykávají v bělušické věznici doživotní trest tři odsouzení. Dva z nich jsou zaměstnáni ve věznici, třetí je v Bělušicích poměrně krátce. "I jeho bychom však rádi zařadili do práce. Podle našich zkušeností je práce významná pro získání a udržení sociálních návyků, které budou venku potřebovat", poznamenal vychovatel – terapeut Bc. Stanislav Šloser.

Zástupce vedoucí oddělení výkonu trestu npor. Ing. Josef Zajíc pojmenoval další ožehavý problém, na nějž se chceme zaměřit. Tím jsou zaměstnanci věznice, jichž se často náročné práce ve věznici dotýká a jejichž motivace je v rámci projektu stejně důležitá. I pro ně chceme hledat možnosti podpory, například formou supervize nebo organizace intervizní podpůrné skupiny.

Uvědomujeme si, jak citlivá je otázka podmíněného propouštění odsouzených k výjimečným a doživotním trestům. Zákon však takovou možnost dává a nijak ji neomezuje, proto s nimi vězeňská služba musí pracovat tak, jako by propuštění být měli. A OIKIA jí v tom chce stát po boku.