Mgr. Luděk Šíp

tajemník spolku

Je absolventem Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve vězení začínal jako sociální pracovník, brzy se však stal jedním z prvních profesionálních kaplanů. Jeho působištěm byly věznice v Horním Slavkově a Pardubicích. Dlouho zastupoval Bratrskou jednotu baptistů ve výkonném výboru Vězeňské duchovenské péče a duchovenskou službu ve věznicích pak v Ekumenické radě církví. Je duší všech praktických věcí v OIKIA. 

ludek@oikia.cz