U ministra Mariana Jurečky

18.03.2024

Vicepremiér a ministr práce sociálních věcí Ing. Marian Jurečka přijal na pracovní schůzce předsedu OIKIA dr. Václava Mitáše a místopředsedkyni Renatu Balcarovou. Zúčastnili se jí mimo jiné také ředitel Odboru koncepce sociálních služeb a sociální práce Mgr. Pavel Polák nebo vrchní ředitelka Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce Mgr. Martina Štěpánková, MPA. 

Pan ministr se živě zajímal o práci s odsouzenými k dlouhodobým a doživotním trestům odnětí svobody, o situaci ve věznicích i o možnosti hledání zdrojů financování. Představili jsme kratičkou historii spolku i naši půlroční bilanci a načrtli jsme vizi rozvoje našich služeb.

Se všemi přítomnými jsme prodiskutovali specifika sociální práce mezi vězněnými a limity, na něž jsme dosud narazili. Našli jsme nejen pochopení, ale i shodu a domluvili jsme se, že zůstaneme v úzkém kontaktu a zapojíme se do některých projektů, které MPSV realizuje. Navázali jsme na dobrou spolupráci, kterou jsme na MPSV zahájili s předchůdcem ředitele Poláka PhDr. Martinem Kocandou, Ph.D.