PhDr. ThDr. Václav Mitáš, Ph.D.

předseda spolku, psychoterapeut

Začínal jako dobrovolný duchovní v rýnovické věznici, po čase se stal tamním kaplanem a přibral i věznici ve vedlejším Liberci. Později byl tiskovým mluvčím Vězeňské služby ČR a končil jako zaměstnanec Odboru výkonu vazby a trestu Generálního ředitelství VS ČR, kde měl na starosti mimo jiné výkon dlouhodobých a doživotních trestů. Učil sociální práci na Husitské teologické fakultě UK v Praze a je autorem několika publikací o duchovenské a sociální práci ve věznicích. Dnes je psychoterapeut se zaměřením na individuální práci s dospělými i dospívajícími a párovou terapii. Věnuje se i práci s oběťmi náboženského zneužívání. Je členem sboru Církve bratrské v Praze 1. 

zleva: Václav Mitáš, Bohdan Pivoňka a Renata Balcarová
zleva: Václav Mitáš, Bohdan Pivoňka a Renata Balcarová