Renata Balcarová

místopředsedkyně spolku

Je z nás rozhodně nejzkušenější. Stála u samého zrodu tehdejšího občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče a byla její dlouholetou předsedkyní. Vězeňské duchovní reprezentovala pro Vězeňskou službu ČR, pro niž bývala garantem profesionality. Ale také v komunitě nevládních neziskových organizací, v lidskoprávních organizacích, před soudy, ministerstvy a vlastně všude. Její srdce bilo nejen pro vězně, ale i pro vězeňské zaměstnance. A bije stále. Dodnes se podílí na práci Vězeňské duchovenské péče, aktuálně jako mentorka podporující propuštěné vězně. Je členkou sboru Církve adventistů sedmého dne na pražském Smíchově. 

renata@oikia.cz

Pavel Horák a Renata Balcarová
Pavel Horák a Renata Balcarová