Ve Valdicích jsme o kus dál...

15.02.2024

První myšlenky na založení spolku pro pomoc odsouzeným k dlouhodobým a doživotním trestům odnětí svobody padly v srpnu loňského roku. Za půl roku jsme zahájili přímou spolupráci se sedmi věznicemi a ukázalo se, že se budeme stále více zaměřovat na psychoterapeutickou a sociálně terapeutickou práci přímo ve výkonu trestu. 

Působíme tak v Horním Slavkově, Bělušicích, na pražské Pankráci, jsme v kontaktu s odsouzenými v Rýnovicích, osobně se chystáme na Mírov a řešíme pozvánku do Karviné. Nové obrysy dostává naše působení ve Valdicích, jedné z největších a nejpřísnějších českých věznic. 

Po prvním setkání s brig. gen. Mgr. Jiřím Machem jsme se k Jičínu vypravili s psycholožkou Mgr. Hanou Šukovou, abychom si prohlédli věznici a upřesnili, co si vzájemně můžeme nabídnout. První zástupce ředitele věznice plk. Mgr. Pavel Stindl nám ukázal ubytovnu D a také prostory specializovaného oddělení pro vězněné s poruchou osobnosti a chování, kde bychom rádi, až to podmínky umožní, zahájili terapeutickou práci. S oběma pány jsme pak detailně probrali jejich plány i představy o spolupráci a zjistili jsme, že se hodně kryjí a že OIKIA má věznici co nabídnout. A také, že vedení kartouzské trestnice hledá cesty nikoli překážky.

A tak jsem si z Valdic odvezl velkou porci naděje a optimismu.

Václav Mitáš