Seminář ve sněmovně

23.11.2023

Poslanec Parlamentu České republiky PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. zorganizoval odborný seminář s názvem "Problematika sociálního začleňování lidí po výkonu trestu odnětí svobody" a pozval na něj také OIKIA.

Pan poslanec není penologicky nepolíbený. Odsloužil jednadvacet let ve vězeňské službě a později penologii sám přednášel. Ani po odchodu do politiky se o obor nepřestal zajímat a problematice pospenitenciární péče věnoval dokonce svůj vědecký výzkum. A tak bylo obsazení semináře vpravdě reprezentativní. Za poslance vystoupila členka OIKIA prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a ve svém příspěvku podrobně zmapovala současnou praxi podmíněného propuštění u jednotlivých okresních soudů, přišla také členka podvýboru pro vězeňství Mgr. Andrea Babišová, MBA.

Vystoupil generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr. Simon Michailidis, MBA, ředitelka Probační a mediační služby ČR PhDr. Andrea Matoušková, státní sektor reprezentovala metodička sociální práce Magistrátu hlavního města Prahy Mgr. Marie Jelínková, sociální kurátor Bc. Václav Živný, jenž je mimo jiné předsedu organizace Za branou nebo vedoucí resocializačních a reintegračních programů magistrátního Centra sociálních služeb Zuzana Stancová, která velkou část svého pracovního času věnuje pomoci lidem s dlouhodobými tresty odnětí svobody a jejich úspěšnému návratu do společnosti. 

Neziskový sektor zastupovali mimo jiné Petr Novák, ředitel Nové šance, ředitelka služeb Rubikon centra Mgr. Lenka Ouředníčková, ředitel Lighthouse Petr Schneedörfler nebo výkonná ředitelka Volonté Czech Ing. Zuzana Bejó – samé autority neziskového sektoru ve vězeňství.

S některými se známe dlouhodobě, s jinými jsme se viděli poprvé. Ale výměna zkušeností prostřednictvím krátkých referátů s prezentacemi i diskuze v kuloárech byly velmi užitečné a inspirující. Třeba paní Stancová pracuje se stejnými lidmi jako OIKIA a tak bylo podnětné říci si, jak se můžeme vzájemně doplnit. O nějakém překážení nemůže být řeč.

Předseda OIKIA dr. Václav Mitáš představil vznikající projekt výstupního oddělení pro odsouzené k výjimečným a doživotním trestům ve věznici Bělušice, dobrou spolupráci s Věznicí Horní Slavkov a také uvažovaný podíl v diagnostické a terapeutické práci na specializovaném oddělení Věznice Valdice.

Setkali jsme se v mnohém. Třeba v názoru, že podmíněné propuštění a zvlášť podmíněné propuštění s dohledem je pro společnost levější i výhodnější než dlouhodobý pobyt ve věznici a pokud se správně uchopí, může být i bezpečné, což mimo jiné dokládají údaje o recidivě. Že je třeba společnost s touto myšlenkou seznamovat a vysvětlovat její pozitiva. Nebo že je třeba pomoci nejen se zajištěním bydlení či práce, ale i dlouhodobé doprovázení takový klientů. A také, že základním předpokladem kvalitní sociální práce je vztah. Ten může být profesionální i laskavý a vstřícný současně.