Případová konference v Bělušicích

12.01.2024

Jedním z cílů OIKIA je spolupráce na bezpečném podmíněném propuštění – paroli – odsouzených k dlouhodobým a doživotním trestům odnětí svobody. U těch s časově ohraničeným odsouzením je to jednoduché – část trestu je jim podmíněně odsunuta a lze stanovit program, jemuž se svobodě budou podrobovat. V případě trestů doživotních je situace podobná: zákon stanoví, že mají možnost po dvaceti či třiceti letech pořádat o paroli rovněž. I v jejich případě tedy Vězeňská služba ČR s nimi musí pracovat tak, jako by propuštěni být měli.

Rozhidně však takový vězeň stráví za mřížemi dlouhá léta. Za tu dobu se mnohé změní nejen ve světě za mřížemi, ale v něm samotném. O případném propuštění rozhoduje soud a ten si pro svůj verdikt zajišťuje potřebné podklady. Hodnocení věznice, stanovisko Probační a mediační služby ČR, k nimž někdy přibývá i zpráva neziskové organizace, která nabízí spolupráci nebo institut převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného ve smyslu § 6 Zákona 66/1961 Sb. – Trestního řádu.

Ředitel Věznice Bělušice plk. Mgr. Ondřej Kroupa, MBA přišel před časem s vizí společného postupu věznice, Probační a mediační služby ČR a pozval ke spolupráci OIKIA. V prvním lednovém týdnu jsme se společně sešli na případové konferenci s odsouzeným k doživotnímu trestu.

Přijeli jsme vybaveni podrobným studiem pěti posudků soudních znalců, které byly v průběhu výkonu trestu zpracovány, i zprávou naší psycholožky s riziky, na nichž by bylo dobré pracovat v rámci výstupního programu zacházení. Věznice vytvořila podmínky zřízením tzv. "výstupních ložnic" a každý z týmu odborných zaměstnanců se odsouzenému věnoval po své linii. Probační úřednice mosteckého střediska PMS s ním také již spolupracovala a tak jsme mohli dát společně hlavy dohromady.

A své si pověděl také odsouzený. Pojmenoval nejen představy o životě na svobodě, ale i aktuální postoj k tomu, co v minulosti spáchal nebo vizi, jak by venku zvládal případné krizové situace.

Cílem případové konference nebylo doporučující či nedoporučující stanovisko pro soud, ale nastavení na míru šitého výstupního programu zacházení, na němž se budeme společně podílet. Největší díl práce zůstane na bedrech odborných vězeňských zaměstnanců, do jejichž týmu patří vedle speciálního pedagoga, psychologa, terapeuta, sociálního pracovníka nebo vychovatele i kaplan. PMS nastaví podmínky probačního dohledu a nabídne půlroční pobyt v Probačním domě. OIKIA v tomto případě nabízí psychoterapeutické a sociálně-terapeutické aktivity a kontakt s mentorem, který by se na svobodě klientovi věnoval. Vzali jsme si přitom příklad z úspěšného projektu naší partnerské Vězeňské duchovenské péče Podané ruce mentora. S tím rozdílem, že mentor bude s klientem spolupracovat minimálně po celou dobu podmínky, která bude s vysokou pravděpodobností nejdelší možná, tedy sedmiletá.

Po půl roce se znovu společně sejdeme a vyhodnotíme, jak se nám a hlavně klientovi podařilo jednotlivé body naplňovat. A uvidíme…

Jde o první takto nastavený projekt spolupráce věznice, PMS a neziskového sektoru, začínající už ve výkonu trestu. Nezačínáme ovšem tak docela na zelené louce. Věznice si s PMS spolupráci již vyzkoušela v rámci parolových komisí projektů Křehká šance, na něž bychom společně rádi navázali.