S Gabrielou Slovákovou na ministerstvu spravedlnosti

17.04.2024

Na pracovní schůzce nás přijala ředitelka nově strukturovaného Odboru trestní politiky Ministerstva spravedlnosti ČR PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D. Do její gesce patří mimo jiné i Vězeňská služba ČR a Probační a mediační služba ČR.

Paní ředitelku jsme ve velmi přátelské i tvůrčí atmosféře informovali o našich aktuálních aktivitách i dosavadní dobré spolupráci s vedením PMS a VS ČR i věznic, v nichž jsme aktivně zapojeni do práce. Vyměnili jsme si zkušenosti z nedávných návštěv věznic a načrtli si možné kontury naší spolupráce v rámci připravované koncepce vězeňství v oblasti odsouzených k dlouhodobým trestům odnětí svobody a seniorních či dlouhodobě nemocných vězňů.

Gabriela Slováková prošla ve své profesní kariéře různými posty na generálním ředitelství VS ČR a od roku 2010 devět let řídila ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou, kde po ní zůstala řada inovativních projektů, včetně spolupráce se šestnácti neziskovými organizacemi. Poté se ujala řízení věznice v Kuřimi. Byla členkou výboru organizace ICPA (International Corrections and Prisons Association), která sdružuje přes pět tisíc odborníků v oblasti vězeňství. Předsedala expertní skupině EuropPris zaměřené na vztahy odsouzených s rodinou v souvislosti s bezproblémovým začleněním do společnosti po výkonu trestu. Je spoluzakladatelkou MECR (Middle European Correctional Roundtable), který řeší strategie v oblasti vězeňství ve střední Evropě.

Spolupráce s neziskovým sektorem je paní ředitelce velmi blízká. Dnes vedle své práce na ministerstvu vede spolek Žlutá stužka, jehož cílem je přiblížit veřejnosti téma lidí s trestní minulostí. Základním principem je dávání druhých šancí a úspěšné zapojení zpět do společnosti. Prostřednictvím sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí se zaměřujeme na téma reintegrace, podpory a destigmatizace s ohledem na širší negativní vliv uvěznění na děti a rodiny odsouzených a s důrazem na principy restorativní justice. Aktivními účastníky a spolutvůrci projektu jsou lidé ve vězení i po výkonu trestu. Cílem je zlepšit podmínky pro integraci osob se záznamem v trestním rejstříku, ukázat užitečnost jejich zapojení do společnosti a prezentovat pozitivním a atraktivním způsobem téma, které je na okraji zájmu veřejnosti. Klíčovou inovací projektu je zapojení občanské společnosti a širokého spektra aktérů z veřejného, ​​nevládního i firemního sektoru a jejich efektivní spolupráce.