Mezi obětí a pachatelem

23.10.2023

Setkali jsme se s ředitelkou programů Institutu pro restorativní justici paní Terezou Řehákovou a řekli jsme si, jak mohou IRJ a OIKIA v indikovaných případech spolupracovat v podpoře kontaktů našich klientů, zpravidla pachatelů nejzávažnější trestné činnosti s pozůstalými po obětech jejich zločinů. 

Historicky jsme se již potkali s ledasčím. S vězeňským kaplanem, který přemlouval oběť znásilnění k setkání s pachatelem a moc se divil, že se jí do toho nechce. S kaplankou, která vedla vězně k sepsání omluvného dopisu oběti a s týmž vězněm frustrovaným, když nedostal žádnou odpověď. S úřednicí, která v rámci žádosti o podmíněné propuštění vraha kontaktovala jediného dohledatelného příbuzného zavražděného s informací, že pachatel žádá o podmíněné propuštění a na otázku, co tomu říká, se jí dostalo odpovědi ať v kriminále shnije. Ale také s "odborným" personálem jedné konkrétní věznice, který doporučující stanovisko ke kladnému hodnocení odsouzeného podmiňoval kontaktováním pozůstalých po obětech a také napravováním vztahu s bratrem. Dlužno dodat, že činy tohoto pachatele velmi zasáhly i jeho vlastní rodinu a každý pokus o kontakt s bratrem jen umocňoval napětí mezi těmi, kdo v rodině s naším klientem nechtěli mít nic společného a těmi, kdo jej navštěvují. Ale četli jsme i velmi upřímný dopis vězně vdově po zavražděném manželovi. Jen nás napadlo, co by v ním takové psaní mohlo po dvaceti letech vyvolat.

V OIKIA je nás málo a zdaleka nerozumíme všemu. Ale vnímali jsme, že oblast kontaktu vraha s těmi, které svými činy zasáhl, je velmi citlivé a pro nás současně aktuální i potřebné téma. A tak jsme se s prosbou o pomoc obrátili na ty, kdo tomu rozumí.

Tereza Řeháková
Tereza Řeháková

Restorativní, chcete-li pak napravující, justice představuje moderní přístup k trestněprávní politice a staví na tezi, že trestný čin primárně nenarušuje právní normy, ale způsobuje újmu a bourá mezilidské vztahy. Reaguje na potřeby obětí, motivuje pachatele k převzetí odpovědnosti a napomáhá tak obětem, pachatelům i dotčeným komunitám uzdravit jejich trestným činem zasažené životy.

IRJ spustil ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR ve třech českých věznicích pilotní projekt s názvem ReSet. Ten jednak pomáhá obětem trestných činů najít bezpečné prostředí pro sdělení svých prožitků spojených s dopadem trestného činu a při konzultacích s odborníkem formulovat vlastní potřeby. S pachateli ve věznicích pak vytváří neutrální prostor k hledání odpovědí na otázky obětí a účasti na dialogu o souvislostech i dopadech spáchaného trestného činu. Výsledkem by mělo být mimo jiné i posílení dovedností odborného personálu věznic v práci na restorativních programech s pachateli závažné trestné činnosti. "Chceme obětem nebo pozůstalým nabídnout možnost restorativního procesu, který reaguje na jich potřeby v souvislosti s vyrovnáváním se s následky závažného trestného činu. Jeho součástí může být facilitované osobní setkání s pachatelem trestného činu", říká k tomu Tereza Řeháková.

Domluvili jsme se, že v případě, kdy některý z našich klientů dojde k tomu, že by se chtěl pokusit vyjádřit pozůstalým svou lítost nebo omluvu, budeme na tom pracovat všichni společně tak, aby to bylo pro všechny strany bezpečné a výsledek byl co možná nejlepší.

Václav Mitáš

Institut pro restorativní justici najdete na webu, Facebooku nebo Instagramu, ale také na LinkedIn.