Knihy z Biblionu na doživotí

20.09.2023

Před cestou za doživotně odsouzenými do Horního Slavkova převzali Renata Balcarová s Václavem Mitášem z rukou Janka Andrýska, provozního ředitele nakladatelství Biblion asi padesát knih z jejich produkce pro práci mezi touto skupinou odsouzených.

První část jsme předali šesti doživoťákům, s nimiž jsme se ten den potkali a také hornoslavkovskému kaplanovi Bc. Karlu Kučerovi. Jeden výtisk Parabible jsme věnovali řediteli věznice plk. Mgr. Robertovi Frýdeckému, který jej hned se zájmem prolistoval.

Děkujeme Biblionu, jeho provoznímu řediteli a také šéfredaktorovi Alexandru Flekovi. Zbylé knihy dostanou odsouzení a kaplani ve Valdicích, Bělušicích a na Mírově.