Mgr. Kateřina Caklová

supervizorka, poradkyně

Jsme moc rádi, že naše pozvání ke spolupráci přijala skvělá supervizorka (a také poradkyně) Mgr. Kateřina Caklová. Sdílíme řadu společných hodnot. "Nechci přijít jako TEN supervizor, který má na všechno recept a všechno  vyřeší. Raději budu hledat prostor, kde můžu pomoci", okomentovala Katka své možnosti na naší první schůzce.

Když na schůzce v bělušické věznici padla otázka na možnost zprostředkování supervize pro tamní tým, reagoval bělušický kaplan Zdeněk Martásek: "vy přece máte tu Katku Caklovou, ta vede supervize pastorů a dělá to skvěle. Tak jí řekni". A tak jsem jí řekl. Ale ještě jsem se Zdeňka ptal, jestli pro kriminál není přece jen jemná a éterická bytost. "Když dá naše a vaše pastory, dá v pohodě i kriminál".

Dlouhodobě se věnuje supervizi ve zdravotnictví i sociální práci a pokusí se nám pomoci s motivací a podporou týmů ve věznicích, začali jsme s identifikací možností a potřeb. Vede skupinovou supervizi s kazateli Církve bratrské a Církve adventistů sedmého dne a také poradenské centrum při sboru Církve bratrské Třináctka v Praze. 

Kateřina vystudovala sociální pedagogiku, Evangelikální teologický seminář a Evangelickou teologickou fakultu se zaměřením na sociální práci a pastoraci, aktuálně studuje na Fakultě humanitních studií University Karlovy obor supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních. Absolvovala výcvik arteterapie a výcvik zaměřený na práci s traumatem Somatic experiencing ®.

katecakl@seznam.cz

+420 737 371 470