P. František Lízna, SJ (1941 - 2021)

Františkova stopa v kaplanské službě je nesmazatelná. I teď, když už, jak by možná sám řekl, dokončil pouť se s ní potkáváme vlastně na každém kroku. Komunikujeme s odsouzenými na doživotí i jejich blízkými a není nikdo, kdo by si na něj nevzpomněl.

František Lízna na webu Paměti národa
František Lízna na webu Paměti národa

Narodil se v Jevíčku a jeho život byl od dětství protkán represemi totalitního režimu. Vězněn byl už jeho tatínek, katolík a někdejší armádní důstojník. V roce 1959 sice odmaturoval na jedenáctiletce, na další studia však už nesměl. A tak po vojenské službě u pomocných technických praporů pracoval v nejrůznějších dělnických profesích.

Do vězení se poprvé dostal v roce 1961 za čin vpravdě líznovský, v rozhořčení na režim, který zavřel otce jeho slečny a cestou od ní sundal rudou vlajku z budovy národního výboru, roztrhal ji a hodil do křoví. Kdosi jej udal a tak skončil na sedm měsíců v Ostrově nad Ohří. Takového jsem jej znal. Přímého, radikálního, jednoznačného. Takového jsem jej potkával i za svých gymnazijních let ve Velkých Opatovicích, kde s maminkou bydleli. A stejný byl i později, když jsme se setkávali na kaplanských poradách. Takový byl na první pohled a mnozí mu nerozuměli. Ale nemuseli jste jej ani příliš zkoumat, abyste poznali, že za tím vším je hluboká víra a to nejlaskavější srdce, jaké si jen lze představit. Lidé kolem něj pro něj prostě byli nejdůležitější, měl je za přednější za sebe samotného, což jemu i jeho hospodyni Josefce přineslo nejedno trápení. To když je třeba bůhví po kolikáté vykradl bývalý mírovský vězeň, kterého nechal přespat na faře ve Vyšehorkách. Zajímal se o všechny – Romy, transsexuály, bezdomovce. Zastupoval jsem jej na Mírově, když jel sloužit na Ukrajinu.

Sám byl pětkrát ve vězení a vytrpěl si své. Při druhém pobytu ve vězení se rozhodl stát knězem. Vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova a v roce 1974 byl tajně vysvěcen na kněze. Nikdy však nedostal tehdy potřebný státní souhlas a tak kněžské povolání vykonával tajně. Pracoval jako sanitář v nemocnici, staral se o mentálně i tělesně postižené. Teprve po roce 1989 začal kněžské povolání vykonávat tak, jak si přál a byl mu naprosto oddán.

Přistupoval tak i zprvu k dobrovolné a v letech 1995 – 2004 také profesionální duchovenské službě zprvu v Brně a v Kuřimi, nakonec ve Věznici Mírov. S otevřeným srdcem přistupoval k odsouzeným a seč mu srdce stačilo, bral se za jejich práva. Zastával se jich na každém kroku, snažil se naplňovat jejich potřeby duchovní i materiální. Nic mu nebylo zatěžko. Nemohl jinak. Ne vždycky dovedl najít společnou řeč s vězeňskými zaměstnanci. Ale měl jsem jedinečnou příležitost být u toho, když si porozuměl s tehdejším ředitelem dr. Kohoutkem. Byl prostě svůj a zůstal takový. Neopakovatelný, prostě líznovský.

Jeho srdce mě inspiruje doteď. Jeho motivy pro pomoc bližním byly vždycky čisté až nejčistší. V tom je pro mě inspirací. A také v čistotě a upřímnosti svého vztahu k Bohu. Snad nikdy nemyslel na následky, zvlášť ve vztahu k sobě samotnému. A tak se v Johannesburgu vypravil do tamní chudinské čtvrti, kde jej pouliční gangsteři chtěli oloupit a málem zabili. Ale on tam prostě musel. To byste je museli znát…

V roce 2001 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, v roce 2003 mu nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla za jeho práci ve vězení.

František Lízna odešel do nebeského domova 4. března 2021. 

VM

ze vzpomínky na webu aktualne.cz
ze vzpomínky na webu aktualne.cz